CASE STUDY: PRIJSZETTING BIJ SOFTWARE BEDRIJF

Klant:

De klant is een softwarebedrijf in de medische sector die een nieuwe zorgmodule wil introduceren bij hun klanten.De release van de module werd reeds verschillende keren uitgesteld omwille van wisselende prioriteiten, resource issues en allerlei aanpassingen aan de functionaliteiten. De klant wil een evaluatie van hun prijszetting en kijken naar andere modellen om hun product de juiste prijs te geven.

Doel:

Een juiste prijszetting ontwikkelen om de nieuwe betalende softwaremodule succesvol in de markt te plaatsen. Hierbij moet rekening gehouden worden met eerder klanten die reeds hebben ingetekend op de module voordat de ontwikkeling plots vond. Doelstelling is om 65% van de bestaande klanten te laten intekenen op de nieuwe module.

Traject:

Om tot een goede prijszetting te komen werd er een workshop georganiseerd met de belangrijkste stakeholders van het bedrijf. Klanten waren echter niet aanwezig.

De workshop ging van start met een presentatie van verschillende mogelijke prijsstrategieën. Na de presentatie werd een debat opgezet om de voordelen en nadelen van elke strategie te bekijken in het licht van de release van de nieuwe module. Tijdens de workshop bleek als snel dat een cost-based aanpak niet mogelijk was omwille van de grote ontwikkelingskost, veroorzaakt door de grote vertraging. Daarom werd gekeken naar alternatieven zoals een value-based prijsmodel. Er werd gewerkt met een methode om onmiddellijk feedback te ontvangen van de klant omtrent elk prijsvoorstel.

Resultaat:

Na de workshop werd beslist op af te stappen van de éénmalige licentiekost en maandelijkse bijdragen. In plaats van één model biedt het bedrijf nu verschillende pakketten aan waarbij de klant zelf zijn pakket kan kiezen. In plaats van de kwartaalbijdragen biedt het bedrijf nu ook de mogelijkheid om een jaarlijkse betaling te doen met een korting voor de klant. Op die manier is het een win-win situatie voor de leverancier en de klant. De aanpassing ging gepaard met een transparante communicatie omwille van de contracten die reeds waren opgemaakt.

Feedback van de klant:

De klant was verbaasd over de verschillende prijsstrategieën en de impact van de methode om een prijszetting te testen bij klanten zonder dat er klanten aanwezig zijn.

Interesse in een prijszetting workshop of traject binnen uw bedrijf? Aarzel dan niet om ons te contacteren.