CASE STUDY: DESIGN COACHING PRAKTIJK

6 essentiële stappen tot een bloeiende coachpraktijk

Coaching is hot. De opleidingen tot coach zitten vol en heel veel coaches starten dan ook een eigen praktijk. Hoe je een succesvolle praktijk moet opzetten is echter meestal geen onderdeel van het curriculum. Veel coaches worstelen dan ook om hun praktijk rendabel te maken.

Een snelle zoektocht op het net levert ontelbare sites op met methodes en technieken om meer klanten aan te trekken en een omzet van 6 cijfers te behalen. Talloze “succesvolle” coaches willen je met alle plezier je graag uitleggen hoe hun systeem werkt en hoe je snel meer dan 100.000 euro aan omzet kan draaien, weliswaar tegen een aanzienlijke vergoeding.

Het onderstaand 6 stappenplan “Succeed as a coach” kan je alvast helpen om te starten met het uitbouwen van je eigen succesvolle praktijk. Vergeet niet dat een praktijk opbouwen veel tijd en hard werk vraagt en dat een coach je wel kan ondersteunen, je tips en tricks aan de hand kan doen maar dat de uitvoering van jezelf moet komen.

6 stappen model naar een bloeiende praktijk

Het 6 stappenplan kan het best uitgelegd worden aan de hand van volgende case study.

Probleem/vraag: Een personal coach wil meer consistentie in haar klantenbestand. Momenteel coacht ze een grote verscheidenheid aan personen, personen die meestal eerder toevallig bij haar terecht komen. Daardoor ondervindt ze een grote schommeling in het aantal klanten wat als gevolg heeft dat haar inkomen heel variabel is. Ook heeft ze moeite om haar uurtarief te verhogen.

1. Mindset:

Alles begint met de juiste mindset. Volgens Simon Sinek, auteur van het boek “Start with why?” is het belangrijk om te starten met de vraag “Waarom wil ik een eigen praktijk”, eerder dan te starten met “Hoe start ik mijn praktijk?” Heel veel coaches starten hun coachpraktijk met het idee “om mensen te helpen” of om hun “levenservaringen en levenslessen” te delen met anderen. Op zich is dat fantastisch maar je kan als vrijwilliger ook mensen helpen. Als je echt een eigen praktijk wilt opzetten en coachen niet als een hobby beschouwd, moet je anders gaan denken. Veel (beginnende) coaches blijven dan ook steken in het “coach-zijn” en vergeten dat ondernemen meer is dan enkel je passie uitvoeren, winst is ook belangrijk. Door winst te maken kan je jezelf beter ontwikkelen en daardoor ook je klanten beter helpen.

Volgens Anthony Robbins, de Amerikaanse performance coach hangt succes in business voor 80% af van je mindset en slechts 20% van je technische skills. Technische skills en business skills kan je leren. Niemand kan je echter meer zelfvertrouwen, veerkracht of doorzettingsvermogen geven. Dat moet uit jezelf komen, hoewel een business coach je hierbij ook kan ondersteunen. Als zelfstandige ondernemer zullen je eigen overtuigingen, waarden en belemmeringen een grote impact hebben op je success.

Case study

Uit het antwoord op de vraag “Waarom?” blijkt dat de coach zich niet als ondernemer ziet, maar als iemand die eerder toevallig in het coach vak gerold is omdat “vrienden die kampten met problemen naar haar toe kwamen”. Hoewel ze nu een praktijk heeft, blijkt ze nog steeds vast te zitten in de mentaliteit om vrienden te helpen, waardoor ze niet echt de echte waarde van haar diensten durft te vragen. Ook al omdat veel van haar klanten vrienden van vrienden zijn.

2. Helderheid:

Een tweede belangrijk element om succesvol te zijn als coach is helderheid. Helderheid over je business idee, helderheid wat je wenst aan te bieden, helderheid omtrent je klanten waarmee je wenst te werken. Als voor jezelf geen duidelijk beeld hebt over hetgeen je doet of over je doelgroep dan is het voor je mogelijke klanten zeker niet duidelijk, waardoor mogelijke klanten je niet zullen contacteren. Zorg dat het voor jezelf duidelijk is aan welke behoefte of vraag je kan voldoen, wat je vaardigheden zijn en welke oplossing je kan bieden voor je doelgroep.

Case study

Omdat onze coach vertrekt vanuit het principe “mensen helpen” durft ze geen keuzes te maken over een doelgroep, want dan doet ze anderen mensen te kort. Door een inventaris te maken van haar top klanten gaan we na met welke klanten ze het liefst werkt, klanten die haar energie geven. Gecombineerd met haar vaardigheden heeft ze nu een duidelijke doelgroep gedefinieerd en een bijpassend programma ontwikkeld dat zich specifiek richt op de noden en behoeftes van haar doelgroep. Door haar doelgroep zo duidelijk te bepalen kan ze ook veel gerichter communiceren met haar klanten.

3. Kennis en vaardigheden:

Een volgende belangrijke pijler zijn je kennis, vaardigheden en competenties. Dit werkt op twee niveaus.

Enerzijds heb je je kennis en vaardigheden nodig om je bedrijf succesvol te leiden. Naast je skills als coach, heb je ook de skills nodig van een marketeer, ondernemer en manager. Als marketeer moet je weten wie je doelgroep is, welke oplossing je hen kan bieden en hoe je jezelf kan verkopen. Als ondernemer moet je in staat zijn om een lange termijn visie te ontwikkelen voor je praktijk. Waar wil ik over 1 jaar, over 3 of 5 jaar staan? Daarnaast moet je in je rol als manager ervoor zorgen dat de dagdagelijkse taken, naast het coachen ook uitgevoerd worden. Het is dan ook belangrijk om na te gaan op welke rol je goed scoort en waar de werkpunten zich bevinden. Is administratie niet je sterkste kant, dan kan je misschien iemand inhuren om je administratie voor u te doen?

Anderzijds is het belangrijk om voldoende kennis en vaardigheden te bezitten als coach om je expertstatus te kunnen positioneren. Als coach stel je vragen om je klant nieuwe inzichten en

nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken, maar eigenlijk vraagt de klant een oplossing voor zijn behoefte of probleem. De klant zal dan ook eerder geneigd zijn om een expert op te zoeken die kennis en ervaring heeft met het thema van de klant.

Case study

De coach was zich niet bewust van de andere rollen die nodig zijn om een eigen bedrijf op te zetten, ze was eigenlijk enkel bezig met het coachen. Vooral de administratie was een struikelblok, daarom heeft ze besloten om een virtuele assistente aan te nemen om haar te ondersteunen bij haar administratie. Ook besloot ze om het coachtraject te verlengen om verdere ondersteuning te krijgen om de lange termijn visie van haar bedrijf beter in kaart te brengen en de focus te helpen bewaken.

4.Strategie

Veel beginnende coaches, maar ook meer ervaren coaches hebben niet echt een plan of strategie. Een strategie is belangrijk om keuzes te kunnen maken om je bedrijf te laten groeien. Hoe zal je je doelstelling van een eigen praktijk uitwerken? Keuzes om welke diensten of producten je wil aanbieden. Ga je 1-2-1 sessies aan bieden of ga je met groepen werken? Met welke klanten je wil werken en ook hoe je wil werken. Hoe ga je je klanten bereiken? Hoe wil je je positoneren op de markt? Hoe ga je je marketing aanpakken?

Deze strategie kan dan verder opgedeeld worden in een concrete stappenplan.

Case study

Door het duidelijk bepalen van de doelstelling van de praktijk en de duidelijke niche hebben we samen een strategie bepaald om die doelstellingen te behalen. Aangezien de coach alleen werkt moet deze strategie authentiek zijn, waardoor de persoonlijkheid van de coach vervat zit in de strategie. Een grote doorbraak van de coach was het nadenken over haar marketingstrategie. Door de doelstellingen meetbaar te maken heeft de coach ook een beter zicht op de vorderingen die ze maakt en kan ze tijdig bijsturen waar nodig.

5. Stappenplan:

Na het bepalen van de strategie, waarbij een globaal overzicht gemaakt wordt is het tijd om de verschillende stappen duidelijk te definiëren in een stappenplan en checklists. Dit stappenplan omvat de concrete uitwerking van haar strategie. Dit stappenplan bevat de concrete taken zoals het schrijven van blog posts en de frequentie van het publiceren van deze posts, de inplanning van workshops, de verschillende deadlines,… Door te werken met checklist zorgen we ervoor dat er geen stappen vergeten of overgeslagen worden en is het eenvoudiger om alles op te volgen.

Case study

In overleg hebben we een concreet stappenplan opgemaakt en deadlines bepaald voor de verschillende elementen van debusiness. Concreet bepaalden we de ontwikkeling van een product, het opstellen van het marketingplan om het product te promoten via facebook, haar website en event. Door het stappenplan te maken kwam er ook een systeem in haar praktijk, waardoor er ook minder tijd verloren wordt met zaken dubbel te doen. Het werken met een systeem zorgde er ook voor dat de coach meer zelfvertrouwen en meer rust had.

6. Actie:

De laatste en belangrijkste stap is natuurlijk de actie. Zonder actie geen resultaten. Een grote valkuil van starters is het feit dat men zich bezig houdt met alles rond hun praktijk, zoals een uitgebreid business plan, business kaartjes, een flashy website. Het belangrijkste als coach is het coachen zelf. Je kan jezelf geen coach noemen als je bezig bent met het ontwikkelen van een website of het ontwerpen van business kaartjes. Misschien heb je je niche nog niet perfect gedefinieerd maar door effectief te coachen zal je veel sneller ondervinden wat er werkt en niet werkt. Je kan een perfecte niche gedefinieerd hebben op papier maar het zal pas de praktijk zijn die aangeeft of je aanpak werkt of niet.

Case study

Onze coach was altijd druk bezig, maar niet altijd efficiënt. Het belangrijkste van een bedrijf is ervoor zorgen dat je je diensten of product verkoopt. De coach stak veel tijd in het ontwikkelen van perfecte trainingen en de flyers voor deze trainingen maar eigenlijk wist ze niet op voorhand of deze trainingen zouden aanslaan bij haar klanten. Tijdens het ontwikkelen van haar training verdient de coach natuurlijk niets en door steeds de trainingen uit te stellen om die te perfectioneren, blijven de inkomsten uit. Aan de hand van het stappenplan heeft de coach een beter overzicht van de taken die reeds uitgevoerd zijn en de taken die nog aan bod moeten komen.

Case study

Resultaat:

Over een tijdsperiode van 3 maanden bepaalden we samen welke klanten haar het meeste voldoening geven om mee te werken wat met zich meebracht dat de coach veel relaxter is tijdens haar coachgesprekken. Daarnaast ervaart ze veel meer plezier in het coachen en ook oudere klanten merken een positieve verandering op. Door zich op een bepaalde doelgroep te concentreren kan ze gerichter communiceren met mogelijke klanten en kan ze beter inspelen op de noden en wensen van haar doelgroep. Daardoor bieden nieuwe klanten zich gemakkelijker aan en doordat het geen vrienden van vrienden zijn durft de coach ook hogere tarieven te hanteren. Daarnaast krijgen haar workshops meer aandacht door het implementeren van een nieuwe marketingstrategie. In een vervolgtraject bekijken we momenteel hoe ze haar expertstatus kan vergroten en extra omzet kan genereren door meerdere producten te gaan aanbieden naast haar coaching diensten.