Workshops:

De onderstaande workshops staan op zichzelf maar kunnen een onderdeel vormen van een langer begeleidingstraject waarbij de workshop als startpunt dient.

DESIGN YOUR BUSINESS

Voor wie:  Ondernemers en zelfstandigen die een bedrijf willen opzetten

Investering: €1200 excl. btw

Praktisch: 1 dag

Een bedrijf opstarten is veel meer dan de administratieve verplichtingen. Een bedrijf heeft een bepaald bedrijfsmodel. Een bedrijfsmodel geeft weer hoe een bedrijf klanten aantrekt, producten of diensten verkoopt en hier geld mee verdient. Vaak kiest men voor een business model dat reeds gangbaar in de sector waarin men het bedrijf wil opstarten. Maar als je op dezelfde manier werkt als je con-cullega’s dan heb je geen onderscheidend vermogen.

In deze workshop tekenen we een plan uit om een duurzaam bedrijf op te bouwen. We bekijken verschillende mogelijkheden betreffende bedrijfsmodellen, gaan op zoek naar de juiste prijs en het bijpassende verdienmodel.

In het eerste deel tekenen we stap voor stap uw bedrijf uit. Starten doen we vanuit hetgeen u in de wereld wilt zetten. We gaan na wat uw ambitie is, de visie en missie van uw bedrijf. Vervolgens bekijken wat de ideale klanten zijn, hoe uw diensten en producten afgestemd zijn op uw ideale doelgroep. De bedoeling van het eerste deel is om verschillende scenario’s uit te denken. Praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie.

In het tweede deel gaan we experimenteren met de verschillende scenario’s. Aan de hand van een interactieve tool nemen we de verschillende scenario’s door en valideren we het bedrijfsmodel. We bekijken het bedrijfsmodel vanuit verschillende standpunten en finetunen het model tot het plaatje volledig klopt.

Resultaat:

Het resultaat is een werkplan waarmee je een duurzaam bedrijf kan opbouwen doordat verschillende scenario’s getest zijn.

REDESIGN YOUR BUSINESS

Voor wie:  KMO’s en zelfstandigen die hun bedrijf een andere wending willen geven

Investering: 1500 excl btw

Praktisch:

Tijdens deze workshop nemen we uw bedrijf kritisch onder de loep. Bedrijven veranderen doorheen hun bestaan en soms is het nodig om even stil te staan en je bedrijf kritisch te bekijken. Meestal gebeurt dit pas als je omzet naar beneden gaat of als het bedrijf dreigt failliet te gaan. Bij zelfstandigen gebeurt het pas als men terug in loondienst moet gaan werken.

Tijdens deze workshop bekijken wat er goed werkt in uw bedrijf en wat er uw bedrijf belemmert om te kunnen groeien. Afhankelijk van de bestaande situatie bekijken wat er nodig is om het tij te keren en meer klanten, meer omzet, grotere marge aan te trekken. We bekijken welk business model je bedrijf een boost kan geven, welke nieuwe diensten of producten er ontwikkelt kunnen worden. De prijszetting en het verdienmodel worden tegen het licht gehouden.

In het eerste deel van de workshop bekijken we de elementen die goed werken en de elementen die minder goed werken.

Tijdens het tweede deel is het tijd om te experimenteren. Verschillende scenario’s, mogelijke bedrijfsmodellen en verdienmodellen worden getest. Aan de hand van een tool ontworpen door Out of Our Minds gaan we na wat de beste prijs is voor uw diensten of producten.

Resultaat:

Een stappenplan naar een vernieuwd bedrijf

PRIJSZETTING

Voor wie:  KMO’s en zelfstandigen die “juiste” prijs willen bepalen van hun dienst of product

Investering: €800 excl. btw

Praktisch: ½ dag

De “juiste prijs” bepalen van je product of dienst is een utopie want wat de juiste persoon voor de ene persoon is, is een compleet foute prijs voor iemand anders.

Tijdens het theoretische eerste deel bekijken we verschillende mogelijke prijsstrategieën en prijsmodellen. Indien nodig bekijken ook verschillende relevante verdienmodellen.

Vervolgens gaan we aan de slag om de juiste prijs te bepalen aan de hand van verschillende tools. De prijs kan bepaald worden op basis van de productiekosten maar de verkoopprijs kan ook gebaseerd worden op de waarde die u levert aan uw klanten.

Resultaat: meer inzicht in de verschillende prijsmethodes en het bepalen van de meest geschikte prijs